Fon Piyasası altındaki Fon Sınıflarında Bugün bölümünde seçilen kategorideki fon istatistiksel verilerine ulaşabilir, yükselen ve düşen fonları görüntüleyebilirsiniz.

Sayfada seçimi yapılabilecek olan kategoriler şu şekilde listelenmiştir;

Tüm,

Karma ve Esnek Fonlar,

Borçlanma Araçları Fonları,

Fon Sepeti Fonları,

Hisse Senedi Fonları,

Katılım Fonları,

Kıymetli Madenler Fonları ve Para Piyasası Fonları

Yükselen ve Düşen fonlara ilişkin Fon Kodu, Fon Adı, Fon Son Fiyatı ve Fiyat Değişimi verilerini takip edebilirsiniz.

Fon İstatistikleri tablosunda seçilen fon kategorisi portföy değeri, kategori yatırımcı sayısı, kategori fon sayısı ve günlük getirisine ulaşılabilir.

Fon İstatistikleri tablosunun sağ tarafındaki açıklama bölümünde seçilen fon kategorisine göre yüklenen ve düşen fon bilgileri yer almaktadır. Seçilen kategoriye göre portföy değeri ve bu portföy değerinin yüzdesel değişimi günlük, haftalık ve yıllık olarak açıklanmıştır. Seçilen kategorideki yatırımcı sayısı da bu bölümde yer almaktadır.

Seçilen kategorideki günlük ortalama getirilerin yüzdesel olarak hangi aralıklarda değiştiği burada açıklanmıştır. Ayrıca günün en fazla değer kazanan ve en fazla değer kaybeden fonların getirileri ve fon kodları da bu bölümde yer almaktadır.

Yükselen Fonlar ve Düşen Fonlar tablolarında seçilen kategoride yer alan fonlar arasında günlük yüzdesel değişimlerde fiyatı en çok artan ve fiyatı en çok azalan 5 fon; Fon Kodu, Fon Adı, Fon son fiyatı ve fiyat değişimi verileriyle birlikte listelenmiştir.