Yatırım / Emeklilik Fonları Portföy Yöneticilerinin, yönetimini yaptıkları fonların, hesaplanan en son rating değerleri ile hesaplama döneminin içinde bulunduğu takvim yılının başlangıcı itibariyle aldıkları rating değerleri, “Fon Yöneticisi” analizi ile karşılaştırılabilmektedir. Portföy yöneticisi kurumunun aynı ana türden olan (Yatırım veya Emeklilik) tüm fonları bir arada görüntülenmekte olup, son dönemdeki ve yılbaşındaki ortalama rating performansı ve performans değişimi, tablo olarak sunulmaktadır.

Yönetici: İstenilen Portföy Yöneticisine ait fonların listelenmesini sağlar.

* Rating hesaplaması için yeterli veriye sahip olmayan, hesaplama dönemi içerisinde kategorisi değişen ve kapanan / devrolunan fonlar için hesaplama yapılmamaktadır. Detaylı bilgi metodolojide yer almaktadır.