Fon Yönetici Pazar Payları bölümünde tüm fon portföy yöneticilerinin ilgili tarih itibari ile Portföy Değerlerini, Fon Adetlerini, Yatırımcı Sayılarını ve bu 3 başlığa göre de ayrı ayrı Pazar Paylarının yüzdesel gösterimini inceleyebilirsiniz.